Historia Kalisza po 1800 roku

Jak wszyscy wiemy, Kalisz jest malowniczym miastem położonym w województwie Wielkopolskim. Charakteryzuje się niezwykle bogatą historią. Jej zalążki sięgają daleko czasów przed naszą erą. Godne uwagi jest również to, że tysiące lat temu pierwsze ludy w epoce brązu koczowały na terenie obecnego Kalisza. Odkryliśmy to dawno z pomocą zaangażowanych archeologów na polskich ziemiach. Do odkrycia przyczyniły się nie tylko pozostałości po osadach, ale także nietypowa tradycja. Związana była ze starodawnymi cmentarzami.

Istotny wpływ na rozwój osadnictwa Kalisza miał wpływ przede wszystkim bursztynowy szlak handlowy. Łączył on wybrzeże Adriatyku z Morzem w Polsce. Za jego pośrednictwem osiągaliśmy coraz lepsze wyniki podczas handlu. W ten sposób jako Polacy nabywaliśmy nowe kontakty oraz możliwości zarobku. Bardzo często w historii utożsamiamy Kalisę oznaczoną na mapie przez Ptolemeusza jako dawny Kalisz. Prawdopodobnie jest w tym dużo prawdy, ponieważ lokalizacja pokrywa się z notatkami uczonego.

Wielu nazywa Kalisz najstarszym miastem Polski

Korzystne położenie Kalisza na szlaku handlowym było prawdopodobnie tym, co doprowadziło to miasto do takiej potęgi jeszcze przed zaborami. Co więcej, ze źródeł historycznych dowiadujemy się o nastawieniu politycznym w Kaliszu. Podobno obywatele tych ziem byli bardzo dobrze nastawieni do obcych. Ponieważ mieszkali tam reprezentanci wielu różnych narodowości, którzy bardzo długo byli tolerowani przez króla i mieszkańców. Na tych ziemiach znajdziemy pozostałości po Niemcach, Grekach, Żydach, Macedończykach, Rusinach i Ukraińcach. Co więcej, jeszcze lata temu na terenie obecnego Kalisza, mniej więcej w XIII weku, istniała największa w Polsce gmina żydowska.

Niestety jak wszyscy wiemy z historii po latach 1803, oddaliśmy Kalisz Prusom. Wygrali z nami liczne potyczki i rozpoczęli długą okupację. Nawet kiedy wymykaliśmy się z rąk Prusom, po porażce Napoleona, Kalisz ponownie wpadł w ręce nieprzyjaciela. Tym razem zajęli się nim Rosjanie.