Wydarzenia z Kalisza

We wszystkich gminach powiatu kaliskiego w symboliczny sposób zasadzono łącznie 25 drzew. Były to dęby uchwalające rocznicę ostatniego uchwalenia aktu konstytucji Rzeczypospolitej. Łącznie posadzono 25 dębów ze względu na to, że miało miejsce 25-lecie uchwalenia konstytucji. Na miejscu pojawili się wszyscy burmistrzowie, radni oraz politycy wyższego szczebla z okolicy. W uroczystym wydarzeniu brali także uczniowie pobliskich szkół. Nie zabrakło również mieszkańców, którzy byli zainteresowani uchwaleniem uroczystości.

Mieszkańcy zasadzili 25 dębów szypułkowych, które zostały podzielone w piętnastu różnych miejscach. Dęby zostały posadzone na cześć uchwalenia konstytucji Rzeczypospolitej. Inicjatywa została zaproponowana mniej więcej pięć lat temu. Wszyscy włodarze okolicznych gmin pozytywnie opowiedzieli się za symbolicznym zasadzeniem drzew z tej okazji. Również działali wspólnie w trakcie 20 rocznicy. Ostatnie 25 dębów z tej okazji sadzono w różnych lokalizacjach. W parkach, obok szkół oraz w innych widocznych miejscach. Dęby pojawiły się także nieopodal domów opieki i obok zazielenionych ulic.

Centrum kształcenia zawodowego w Kaliszu obchodziło swoje pięciolecie

Centrum wsparcia rzemiosła i kształcenia dualnego zostało założone już pięć lat temu w Kaliszu. Teraz ten ośrodek obchodził swoje pięciolecie. Placówka podsumowała swoje dotychczasowe osiągnięcia podczas uroczystej gali. Wydarzenie zostało zorganizowane w akademii kaliskiej. Centrum wsparcia rzemiosła i kształcenia dualnego zostało powołane dokładnie w marcu 2017 roku. Ich działanie w dużej mierze opiera się na rozpowszechnianiu zawodów i wspomaganiu procesów tak zwanego kształcenia dualnego. Dlatego też głównie współpracują ze szkołami. Kaliskie centrum wspólnie współpracuje z izbami rzemieślniczymi i samorządami pracodawców.

Placówka pomaga także w realizowaniu licznych projektów unijnych. Głównie pomagają w tym, aby propagować na terenie Kalisza i w okolicach dokształcanie się i uczenie zawodów dualnych. Są bardzo efektywni w pogłębianiu wiedzy na temat różnorodnych zawodów. Pomagają także organizować konkursy i liczne testy dla młodzieży uczącej się dualnych zawodów. Organizują warsztaty i różnorodne spotkania we współpracy ze szkołami.