Nowa kadra w miejskiej komendzie PSP

W ostatnim czasie w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu nastąpiły korekty kadrowe. Kpt. Wojciech Mikucki, który pełnił funkcję dowódcy zmiany Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 oraz zastępcy dowódcy Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego Kalisz, po okresie wytężonej pracy postanowił przejść na emeryturę. Dodatkowo do Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego został przydzielony nowy dowódca.

W ostatnim dniu stycznia 2023 roku ze stanowiska służbowego w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu odszedł kpt. Wojciech Mikucki. W czasie swojej kadencji był dowódcą zmiany w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Kaliszu oraz zastępcą dowódcy Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego Kalisz. Jego emerytura była zasłużona, a bryg. Tomasz Polak, komendant miejski Straży Pożarnej w Kaliszu, podziękował w imieniu całej kadry, zarówno cywilnej, jak i strażackiej. Kapitan Grzegorz Kuświk z JRG 1 Kalisz oraz wszyscy członkowie poszczególnych zmian również podziękowali odchodzącemu funkcjonariuszowi.