Przemiana Akademii Kaliskiej w Uniwersytet – nowa propozycja edukacyjna i kontrowersje

Rok akademicki w najstarszym mieście Polski, Kaliszu, rozpoczął się od doniosłego wydarzenia. Akademia Kaliska przeistoczyła się w Uniwersytet Kaliski, co stanowi istotny krok na drodze do rozwoju regionu. Od tej pory, na terenie południowo-wschodniej Wielkopolski dostępne jest bogate portfolio kierunków studiów, w tym także medycyna.

W bieżącym roku akademickim, na świeżo otworzonym kierunku lekarskim w Uniwersytecie Kaliskim, naukę podjęło 90 osób. Zainteresowanie tym kierunkiem były bardzo duże – świadczy o tym fakt, że na jedno miejsce aplikowało ponad 25 kandydatów. Niemniej jednak, otwarcie tego kierunku nie obyło się bez kontrowersji. Naczelna Izba Lekarska zgłosiła bowiem do prokuratury zawiadomienie dotyczące warunków prowadzenia studiów medycznych na tej uczelni.

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej NIL, samorząd lekarski wskazuje, że na Uniwersytecie Kaliskim brakuje infrastruktury oraz technicznego zaplecza niezbędnego do prowadzenia kierunku lekarskiego. Ponadto, organizacja zarzuca uczelni, że program studiów nie spełnia standardów kształcenia określonych dla tej dziedziny.