Niebezpieczne zdarzenie w Liceum Ogólnokształcącym: ewakuacja 314 osób po rozpyleniu gazu pieprzowego

Na terenie I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu doszło do sytuacji wymagającej interwencji służb ratunkowych. Podczas zdarzenia, które miało miejsce 15 grudnia, dochodziło do rozpylania gazu pieprzowego, co doprowadziło do konieczności ewakuacji aż 314 osób.

Huk alarmu rozbrzmiewał w murach liceum około godziny 12.00, kiedy to stwierdzono, że na terenie szkoły rozpylono substancję drażniącą – gaz pieprzowy. Młody asystent Jakub Pietrzak, pełniący funkcję oficera prasowego w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu, potwierdził tę informację i dodał, że na miejscu intensywnie działało sześć zespołów strażackich zarówno państwowych, jak i ochotniczych. Z powodu ryzyka owrzodzeń błon śluzowych oraz podrażnienia skóry lub oczu, pięć osób zostało przekazanych pod opiekę Zespołu Ratownictwa Medycznego.

Aktualnie trwają prace nad ustaleniem wszystkich szczegółów dotyczących tego niepokojącego incydentu. Służby starają się zrozumieć przebieg zdarzeń i przyczyny, które doprowadziły do rozpylenia gazu pieprzowego w środowisku szkolnym.