Konferencja poświęcona zrozumieniu i szacunku w społeczeństwie wielokulturowym w Komendzie Miejskiej Policji w Kaliszu

W siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu miało miejsce spotkanie pt. „Wzajemne zrozumienie i szacunek między ludźmi w zróżnicowanym społeczeństwie w kontekście mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce”. Wydarzenie to odbyło się pod patronatem insp. Tomasza Olczyka – Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu oraz pana Krystiana Kinastowskiego, Prezydenta Miasta Kalisza.

W trakcie inauguracji konferencji, wystąpienia wygłosili: Prezydent Miasta Kalisza – Pan Krystian Kinastowski, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu – podinsp. Adam Jurek oraz insp. dr inż. Dariusz Bieniek, będący Komendantem Miejskim Policji w Kaliszu.

Priorytetem tej konferencji było zwiększenie wiedzy i świadomości funkcjonariuszy i pracowników Policji z terenu wielkopolskiego na temat mniejszości narodowych i etnicznych. Wśród prelegentów znaleźli się specjaliści od praw człowieka, dyskryminacji i równego traktowania. Jednym z omówionych zagadnień było także rozwiązywanie konfliktów drogą dialogu.

Podczas konferencji, swoje prelekcje przeprowadzili:

  • Zbigniew Judasz, Pełnomocnik Prezydenta Kalisza ds. wielokulturowego dziedzictwa Kalisza i mniejszości narodowych i etnicznych, który mówił na temat „O wielokulturowym dziedzictwie miasta Kalisza”.
  • podinsp. Dariusz Giersz, Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu ds. Ochrony Praw Człowieka, który przedstawił temat: „Prawa Człowieka w edukacji policyjnej w ujęciu praktycznym”.
  • Małgorzata Musiał, Pełnomocniczka Wojewody Wielkopolskiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz równego traktowania, która wygłosiła wykład „MY i ONI – dyskryminacja i równe traktowanie – przepisy prawa w Polsce.”