Zmarł Roman Hauk – wieloletni dyrektor Muzeum Historii Przemysłu

W ostatnich dniach zmarł Roman Hauk, jeden z najwybitniejszych, zasłużonych muzealników. Zmarł on 23 listopada w wieku 88 lat. Przez wiele lat pełnił funkcję dyrektora Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku.

Kim był Roman Hauk?

Roman Hauk urodził się jeszcze przed drugą wojną światową, bo w 1932 roku. Jako siedmioletni chłopiec poznał pierwsze chwile grozy wojny, w której stracił swojego ojca. Jako osiemnastolatek zatrudnił się w Pabianickich Zakładach Farmaceutycznych, gdzie pracował do 1952 roku. Później rozpoczął pracę w Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, aż w końcu w 1977 roku związał się z Ziemią Kaliską. Właśnie wtedy zaczął piastować stanowisko wicedyrektora ds. naukowych Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej. W 1981 roku w dowodzie uznania dla jego pracy został mianowany dyrektorem nowo tworzonego Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku.

Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku – zaangażowanie Romana Hauka

Muzeum Historii w Opatówku zostało zorganizowane w zrujnowanych budynkach dawnej fabryki sukienniczej, która powstała w 1824 roku. Wiedząc, że będzie to idealne miejsce dla muzeum poświęconego przemysłowi na Ziemi Kaliskiej, Roman Hauk podjąć się pracy uskuteczniającej remont. Dzięki wytrwałej pracy zdołał tworzyć zbiory pomimo trudnego okresu gospodarczo-politycznego. Muzeum to błyskawicznie zyskało rangę znaczącej placówki. Roman Hauk m.in. przy współpracy z prof. Benjaminem Voglem stworzył kolekcję fortepianów polskich. Znacząco przyczynił się też do rozwoju kultury regionu kaliskiego. Jako autor wielu publikacji został doceniony przez społeczeństwo, które wybrało go laureatem konkursu „Kaliszanin Roku”.

Ostatnie lata życia Romana Hauka

Roman Hauk przeszedł na emeryturę w 2003 roku. Wtedy to też podjął się organizacji Muzeum Diecezjalnego w Kaliszu, którego został dyrektorem. Muzeum to tworzył przy współpracy z ks. Biskupem Stanisławem Napierałą. Roman Hauk zmarł 23 listopada 2020 roku. Pochowany został 3 dni później na Rzymskokatolickim cmentarzu w Pabianicach.