Ekonomia i życie religijne w Kaliszu

W trakcie XIX wieku żydzi odgrywali bardzo ważną rolę dla gospodarki w Kaliszu. Była to niezwykle duża grupa narodowościowa zamieszkująca okoliczne tereny. Mimo wszystko dochodziło do wielu jawnych spięć, ponieważ chrześcijańscy przedstawiciele wysokich kast w Kaliszu sprzeciwiali się żydom. Przywódcy biznesowi byli do żydów zazwyczaj wrogo nastawieni. Bardzo często wysoko postawieni ludzie naciskali na władzę ze strony Rosji, aby tamci wytworzyli specjalne osiedla żydowskiego, na których można by oddzielić tę narodowość od społeczeństwa.

Takie prośby doszły do skutku, ponieważ w końcu w 1827 roku dzielnica żydowska została faktycznie założona. O dziwo żydzi stanowili aż jedną trzecią mieszkańców całego miasta. Dlatego niepokojącym było wydzielenie tak dużej grupy społecznej na niewielkim obszarze. W następnym okresie najważniejszymi wydarzeniami było między innymi przybycie nowoczesnej infrastruktury kolejowej. Sprawiła, że gospodarka Kalisza rozwijała się jeszcze szybciej i jeszcze sprawniej. Towary produkowane na tych terenach obejmowały przede wszystkim tekstylia, koronki i produkty tworzone z wełny.

Życie religijne w Kaliszu – XVIII wiek

Należy pamiętać o tym, że Kalisz w tamtych czasach był niezwykle ważnym środkiem duchowieństwa. Zarówno dla chrześcijaństwa, jak i dla wyznawców judaizmu, którzy zamieszkiwali te tereny w dużej ilości. Wiele osób było wrogo nastawionych do społeczności żydowskiej, jednak z czasem rozpoczęli oni tworzenie tak zwanego ruchu odrodzeniowego znanego jako chasydyzm. Z początku była to sekta. Nazywali się zatem sektą chasydzką. Coraz więcej osób pochodzenia żydowskiego dołączało do tej społeczności. Z czasem w Kaliszu powstawały domy religijne przeznaczone właśnie dla tych sekt.

W Kaliszu wybudowano w tamtym okresie trzy synagogi. Jedna z nich była stworzona w stylu niemieckiego judaizmu. W trakcie następnego wieku powstało tam łącznie około 40 domów modlitwy dla społeczeństwa pochodzenia żydowskiego. Żydzi sprawnie walczyli o swoje prawa. Pod koniec panowania Rosjan udało im się nawet doprowadzić do reformy związanej z dostępem do nauki. Na przełomie wieków w Kaliszu powstawały nawet typowe partie polityczne zakładane przez społeczeństwo żydowskie.