Kalisz i okolice, historia miasta

Wielkopolska jest niezwykle dobrze znanym obszarem pod względem historycznym. Obszar dawniej był zamieszkiwany przez różnorodne plemiona Polan. Były to ludy znane na ziemiach Rzeczypospolitej wiele lat temu. Polanie stopniowo rozszerzali swoją kontrolę nad innymi grupami etnicznymi zamieszkującymi tereny słowiańskie. Z tego powodu wkrótce ich wpływy były coraz większe. Z czasem zaczęły sięgać dosłownie całego województwa, a później rozrosły się nawet poza jego obecne terytorium. Region wielkopolski stał się kolebką naszego kraju pod koniec X wieku.

W 966 roku Książę Mieszko wprowadził chrześcijaństwo między polskimi plemiona. Zarządzał on wówczas w mieście znanym jako Gniezno. W roku 1000 Gniezno stało się istotną siedzibą dla pierwszego arcybiskupstwa. Następnie 24 lata później na tym samym terytorium koronowano króla Polski. Bolesława Pierwszego, który zarządzał państwem przez ponad dekadę. Wielkopolska w tamtym okresie została najechana przez Księcia Brzetysława, który próbował podbić jej tereny. Wskutek ataku teren został podzielony na tereny Poznania i księstwa kalisko-gnieźnieńskiego.

Szybki rozwój gospodarczy w historii Kalisza

Miasto charakteryzowało się niezwykle szybkim rozwojem gospodarczym w wieku XVI i XVII. Wówczas Kalisz był motorem napędowym dla całej gospodarki zarówno rolnej, jak i handlowej. Dlatego terytorium znacznie wyróżniało się spośród wielu innych miast na terenie wielkopolski. Ostatecznie jednak doszło do konfliktów zbrojnych, które przeszkodziły w rozwoju. Wojny ze Szwecją wpłynęły niezwykle źle na gospodarkę w Polsce. Odbiło się to także na terenach dawnego Kalisza, który ucierpiał, ponieważ jego rozwój znacznie się spowolnił.

Po pewnym czasie nastąpił jednak kolejny rozkwit przemysłu i rolnictwa, ponieważ wielu Niemców migrowało na te tereny. Dochodziło jednak w międzyczasie do ogromnej liczby zawirowań. Dobrym przykładem jest sytuacja związana z Traktatem Wersalskim po zwycięskiej bitwie z Niemcami. W tamtym okresie Polacy postanowili, że przepędzą Niemców ze swojego terytorium. Na Wielkopolsce dochodziło wtedy do ogromnej ilości zmian. Ostatecznie doszło do ponownego przyłączenia części wielkopolski wraz z Kaliszem do Królestwa Polski.