Jest zgoda na utworzenie nowego kierunku w akademii kaliskiej

Nowy kierunek w akademii kaliskiej ma pojawić się już niedługo na prośbę ministrów. Uczelnia uzyskała niezbędną zgodę na to, aby rozpocząć tworzenie zupełnie nowego wydziału z kierunkiem nauki dotyczącym zarządzania kryzysowego. Tak nietypowy profil jeszcze nigdy wcześniej nie zagościł w harmonogramie kaliskiej uczelni wyższej. Studenci będą uczyli się na tym kierunku o nietypowych i bardzo ciekawych tematach, ponieważ będą one podlegały historii wojennej, strategii operacyjnej i taktyki na polu bitwy.

Na akademii kaliskiej będzie to niezwykle ważny dzień, ponieważ minister edukacji wydał oficjalne oświadczenie dotyczące tego, że zezwala na utworzenie zupełnie nowego kierunku nauki. Uczelnia zapewniła ministerstwo, jak i nowo pozyskanych studentów, że opracowała swój własny oryginalny program, który będzie polegał na przygotowywaniu uczących się na uczelni interesantów do zrozumienia sztuki wojennej w oparciu o naszą lokalizację. Kierunek studiów zarządzania kryzysowego będzie miał za zadanie przede wszystkim przygotować studentów do zrozumienia systemów bezpieczeństwa i tego, w jaki sposób należy się zachować podczas potencjalnego kryzysu.

Na tym kierunku powstanie wiele zajęć konwersatoryjnych, a mniej teorii w postaci wykładów – oryginalne podejście wydziału na uczelni kaliskiej

Uczelnia kaliska stara się o to, aby ich nowy kierunek oferował studentom przede wszystkim praktyczne podejście. W trakcie procesu nauki mogą liczyć na mniejszą ilość wykładów, z kolei na więcej zajęć praktycznych i specjalistycznych. Takie zajęcia będą oczywiście realizowane przez wyspecjalizowaną kadrę. Znajdą się w jej szeregach nawet byli wojskowi, którzy postanowili wesprzeć pomysł związany z wprowadzeniem nowego kierunku studiów traktującego o wojsku i zarządzaniu bezpieczeństwem podczas kryzysowych sytuacji.

Po trzech latach studiów interesant będzie mógł otrzymać stopień licencjata i zdobędzie mnóstwo wiedzy teoretycznej z zakresu obronności i funkcjonowania najważniejszych instytutów administracyjnych w naszym kraju. To jednak nie wszystko. Po serii praktycznych szkoleń student będzie umieć analizować globalne zagrożenia na podstawie zjawisk powiązanych z bezpieczeństwem. Za taką wiedzę będą doceniani absolwenci nowego kierunku na kaliskiej uczelni wyższej.