Na miejskich wandali czekają specjalnie przygotowane fotopułapki

W ostatnich miesiącach w kaliskim Parku Miejskim szalał wandalizm, powodując znaczne uszkodzenia tablic o tematyce przyrodniczej. Zniszczeniu tablic zapobiegł niedawno radny Marcin Małecki, ale jego zdaniem tylko fotopułapki skutecznie zapobiegną podobnym przypadkom w przyszłości. Jakie jest stanowisko miasta?

Radny Marcin Małecki wielokrotnie zgłaszał interpelacje w sprawie stanu zepsutych urządzeń w Parku Miejskim. Ostatnio wysłał do burmistrza kolejną, w której wyraził swoje zaniepokojenie. Wielokrotnie zgłaszał zastrzeżenia do władz miasta w sprawie uszkodzonych urządzeń w Parku Miejskim. Ostatnio złożył interpelację do burmistrza Kinastowskiego. Uważa, że w związku z powtarzającymi się aktami wandalizmu, w szczególności wandalizacją tablic informacyjnych przy restauracji KTW Park, należy w Parku Miejskim w Kaliszu ustawić monitoring lub fotopułapki. Uważa, że takie działanie będzie tańsze niż wymiana wszystkich tablic informacyjnych co kwartał w tym rejonie. Dodatkowo poprawi się bezpieczeństwo na tym terenie, który miasto uważa za miejsce reprezentacyjne – mówi.

Podkreśla jednak, że całodobowy monitoring, np. umieszczenie kamery na latarni w pobliżu miejsca, będzie jedyną metodą na powstrzymanie takich niepokojących zachowań. Jak informuje Krystian Kinastowski, w związku z tym w parku została umieszczona pułapka na zdjęcia. Kamery mobilne używane przez kaliską Straż Miejską mogą być wykorzystane do wsparcia działań policji w innych miejscach. Kluczowe jest również zamontowanie kamer na odpowiedniej wysokości, co uniemożliwia wykorzystanie lamp. Ponadto Straż Miejska Kalisza zwiększyła liczbę patroli w rejonie Parku Miejskiego, dzięki Państwa obywatelskiej postawie i zainteresowaniu – mówi prezydent Kalisza.