Coraz bardziej spada liczba urodzeń

Na początku roku zwyczajowo przygotowuje się szczegółowe zestawienie liczby mieszkańców oraz podsumowanie roku poprzedniego. Urząd Gminy w Liskowie również sporządził takie zestawienie. Jaka była ogólna liczba mieszkańców w regionie?

W ostatnim dniu 2022 roku ludność Gminy Lisków liczyła ogółem 5.144 mieszkańców. Wśród obywateli przeważały kobiety – 2.664 osoby, czyli 51,8%, natomiast mężczyźni stanowili 2.480 osób (48,2%). Kobiet było o 184 mniej niż mężczyzn. W porównaniu z rokiem poprzednim ilość osób zamieszkujących zmniejszyła się o 38.

Główną przyczyną spadku liczby ludności była dysproporcja między liczbą urodzeń i zgonów. Więcej ludzi odchodzi niż wchodzi na świat. Podobnie jak w wielu narodach w Europie, nasza gmina starzeje się – wyjaśnił Urząd Gminy w Liskowie.

W 2022 roku w gminie Lisków urodziło się 52 dzieci – 29 dziewczynek i 23 chłopców. Najpopularniejsze imiona żeńskie to Iga, Barbara i Maria, natomiast najpopularniejsze imiona męskie to Aleksander, Antoni, Leon i Stanisław. Najstarsza mieszkanka Gminy miała wówczas 101 lat, natomiast 62 osoby (urodzone w 2004 roku) obchodziły 18. urodziny. Natomiast Urząd Stanu Cywilnego w Liskowie zarejestrował 19 aktów małżeństwa, z czego 12 to śluby konkordatowe, 6 ślubów cywilnych i 1 transkrypcja.