Ćwiczenia straży pożarnej na terenie Kalisza

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1 i 2 w Kaliszu przeprowadziła ćwiczenia na terenie kampusu Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM przy ul. Nowy Świat w Kaliszu. Ćwiczenia polegały na przeprowadzeniu symulowanego pożaru w części administracyjnej, w wyniku którego nastąpiła ewakuacja studentów z budynku. Scenariusz zakładał, że pracownik wydziału zauważył pożar i poinformował straż pożarną. Równocześnie ewakuowano również część dydaktyczną i dom studencki.

Po przybyciu na miejsce ratownicy stwierdzili, że w jednym z pomieszczeń wybuchł pożar, a na korytarzach panowało zadymienie. Kierujący ewakuacją poinformował kierujących działaniami ratowniczymi, że brakuje jednej osoby i podejrzewano, że znajduje się ona w pobliżu pożaru. W późniejszym czasie ratownicy zostali poinformowani, że jedna z osób, która się ewakuowała doznała urazu miednicy i nie może samodzielnie opuścić budynku. Polecono im, aby do wyjścia z lokalu użyli drabiny mechanicznej przez wydzielone okno ewakuacyjne. O tych szczegółach poinformował Jakub Pietrzak z mł. asp.