Akademia Kaliska wkrótce może zostać przekształcona w uniwersytet

W Sejmie przedstawiono projekt ustawy proponującej utworzenie Uniwersytetu w Kaliszu. Komisja Edukacji przeprowadziła pierwsze czytanie projektu ustawy, a następnie był on omawiany przez posłów na sali plenarnej. W proponowanej ustawie proponuje się utworzenie Uniwersytetu Kaliskiego poprzez przekształcenie Akademii Kaliskiej. Projekt ustawy został zaopiniowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki i uzyskał ich akceptację. Parlamentarzyści mają liczyć na wsparcie ministerstwa w procesie inauguracji przekształconej uczelni.

Posłowie podkreślali niezwykły postęp i determinację środowiska akademickiego podczas prac nad sprawozdaniem z projektu ustawy. Propozycję utworzenia Uniwersytetu w Kaliszu przedstawili posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Poseł Jan Mosiński przedstawił projekt w komisji sejmowej, a poseł Jan Dziedziczak wyraził poparcie dla pomysłu podczas obrad Sejmu.

Podczas głosowania wszystkie frakcje sejmowe wyraziły swoje poparcie dla proponowanych przepisów. W posiedzeniu parlamentu uczestniczył prof. Andrzej Wojtyła, rektor Akademii Kaliskiej, wraz z kanclerzem uczelni Grzegorzem Szymańskim.