Ratowanie zabytkowych cmentarzy przy Rogatce: Prezydent Kalisza apeluje o pomoc wolontariuszy

Prezydent miasta Kalisz, Krystian Kinastowski, wraz z prezesem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (PTTK) Mateuszem Przyjaznym, wzywają mieszkańców i ochotników do poświęcenia swojego czasu na odbywająca się 1 listopada XXIII kwestę. Jest to inicjatywa skierowana na ocalenie i renowację zabytkowych nekropolii położonych w kaliskiej Rogatce.

Celem tej zbiorowej akcji jest zebranie funduszy na konieczne prace renowacyjne uszkodzonego pomnika Anny ze Stokowskich Radwan Babskiej. Ten historyczny symbol datowany na rok 1919 znajduje się na terenie rzymskokatolickiego cmentarza.

Zgodnie z wyjaśnieniem prezydenta Kinastowskiego, zachowane na pomniku epitafium brzmi: „Boże, okaż jej choć tyle dobroci, ile ona wokół siebie rozsiewała”. Z przekazanych przez niego informacji wynika, że Anna ze Stokowskich Radwan Babska przypuszczalnie była małżonką Czesława Babskiego herbu Radwan oraz matką dobrze znanego bankiera Aleksandra Babskiego.