Wspólne działania Urzędu Miasta Kalisza i Policji na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców

Urząd Miasta Kalisza z entuzjazmem angażuje się we wszelkie przedsięwzięcia mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa lokalnej społeczności, szczególnie te, które są inicjowane przez służby policyjne. W ramach jednego z takich działań, Mateusz Podsadny, Wiceprezydent Miasta Kalisza, oficjalnie przekazał mł. insp. Witoldowi Goździelewskiemu, Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu, specjalistyczne urządzenia badające stan trzeźwości o nazwie „iBlow”. Otrzymane urządzenia będą wykorzystywane przez policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego.

Komenda Miejska Policji w Kaliszu jest długoterminowym partnerem Urzędu Miasta Kalisza w zakresie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom. Obie instytucje ściśle współpracują, organizując różnorodne inicjatywy i kampanie społeczne skierowane do szerokiego kręgu odbiorców – od najmłodszych do starszych mieszkańców miasta. Celem tych działań jest podniesienie poziomu świadomości w zakresie bezpieczeństwa, szczególnie w kontekście uczestnictwa w ruchu drogowym. W ramach tej współpracy, przedstawiciele urzędu aktywnie uczestniczą również w działaniach profilaktycznych.