Kalisz stawia na młodzież: Samorząd zachęca do zostania w mieście poprzez specjalny program mieszkaniowy

Wielkopolski Kalisz jest miastem, które boryka się z dość poważnym problemem – dynamicznym wyludnianiem i jednoczesnym starzeniem się populacji. W związku z tym, miejscowe władze od wielu lat zmagają się z pytaniem, jak skłonić młodzież do pozostania na stałe w Kaliszu. Jednym z rozwiązań, które postanowiono wprowadzić, jest program zakładający przekazanie kluczy do mieszkań komunalnych studentom i absolwentom.

Program noszący nazwę „Kalisz dla młodych” rozpoczął swoje działanie. W ramach tego projektu, w bieżącym roku, klucze do mieszkań otrzymało łącznie sześć osób. Grupę tę stanowią trzej studenci, jeden absolwent Uniwersytetu Kaliskiego oraz dwóch absolwentów Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM. Przekazanie mieszkań to element większego planu mającego na celu zahamowanie negatywnych trendów demograficznych i przyciągnięcie młodych ludzi do zostania w Kaliszu na dłużej.