Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla uczniów czwartych klas II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu

26 kwietnia był dniem pełnym radości i dumy dla uczniów czwartych klas II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu. Ten ważny dzień oznaczał dla nich zakończenie nauki, co pozwoliło im dołączyć do szanownego grona absolwentów tej prestiżowej placówki edukacyjnej.

Zgodnie z tradycją, uroczystości odbywały się na dziedzińcu Zamku w Goluchowie. W tym roku liceum żegnało uczniów z sześciu różnych klas. To była wyjątkowa chwila, pełna emocji zarówno dla samych absolwentów, jak i ich nauczycieli oraz rodziców.

Podczas ceremonii wręczono życzenia dla młodych ludzi stawiających pierwsze kroki w dorosłość, podkreślając ich osiągnięcia i sukcesy. Nauczyciele otrzymali podziękowania za trud włożony w edukację młodzieży, a rodzice za nieocenione wsparcie na drodze do zdobywania wiedzy przez ich dzieci.

Podczas uroczystości wręczono również nagrody dla uczniów, którzy wyróżnili się na tle innych swoją pracowitością, zaangażowaniem i wynikami w nauce oraz sporcie. Podkreślono także wkład tych, którzy aktywnie angażowali się w życie szkoły oraz działalność społeczną, pomagając innym i przyczyniając się do budowania pozytywnego wizerunku placówki.