Planowany remont Mostu Trybunalskiego w Kaliszu od 22 maja: podział prac na etapy

Od 22 maja br. mieszkańcy Kalisza powinni spodziewać się remontu jednego z kluczowych punktów miasta – Mostu Trybunalskiego. Przygotowanie prac tak, aby podzielić je na etapy, ma na celu minimalizację utrudnień dla użytkowników drogi.

Urząd Miasta w Kaliszu udziela informacji o zakresie prac, który ma być wykonany na Moście Trybunalskim. Inwestycja obejmuje wiele elementów, takich jak: odnowienie zabytkowej nawierzchni mostu z jednoczesnym zabezpieczeniem jej izolacją, renowacja chodników, prace konserwacyjne na stalowych łukach i balustradach mostu oraz prace porządkowe prowadzone pod konstrukcją mostu.

W ramach pierwszego etapu prace remontowe będą koncentrować się na części mostu po prawej stronie, licząc od placu Świętego Józefa w kierunku alei Wolności. W tym czasie ruch samochodowy zostanie ograniczony do jednego pasa w tym samym kierunku. Co więcej, chodnik dla pieszych będzie dostępny tylko po lewej stronie mostu.