Nieznane dotąd fundamenty najstarszej synagogi w Kaliszu odkryte przez archeologów

W trakcie prac nad przebudową obecnie istniejącego budynku na hotel, zespół archeologów dokonał sensacyjnego odkrycia – natrafili na fundamenty dawnej synagogi. Dotychczas nie posiadało się dokładnych informacji na temat tej lokalizacji. Historyczne źródła informują jednak, że pierwsza świątynia żydowska na tym terenie, wykonana z drewna, powstała już w XIII wieku. W późniejszym czasie na jej miejscu stanęła murowana wersja budynku, która niestety spłonęła w 1852 roku.

Archeolog Leszek Ziąbka wyraża swoje zdumienie i entuzjazm związany z tym odkryciem, podkreślając fakt, że do tej pory nie odnaleziono żadnych projektów ani opisów tego obiektu.

Dzięki przeprowadzonym badaniom udało się potwierdzić istnienie, wspomnianej w dawnych dokumentach, najstarszej murowanej synagogi w Kaliszu. Obiekt ten znajdował się przy skrzyżowaniu ulic Złotej, Przechodniej i Targowej. Ta lokalizacja sugeruje, że mogła to być wcześniejsza lokalizacja wspominanej drewnianej synagogi.

W trakcie prowadzonych prac, które zaczynały się na głębokości ponad 3 metrów, archeolodzy natknęli się również na fragmenty niebieskiego tynku oraz części szkliwionego naczynia.