Zawłaszczenie nauki przez politykę: Oskarżenia Karoliny Pawliczak o przejęcie uczelni przez Suwerenną Polskę

Według deklaracji Karoliny Pawliczak, uczelnia nie zostanie zlikwidowana, ale zmieni sferę swojego funkcjonowania. Polityk twierdzi, że konieczna jest reorientacja placówki edukacyjnej na przeszkolenie pracowników służby więziennej. Chodzi tu o dawanie szansy do zdobycia niezbędnych umiejętności dla bezpiecznego wykonywania obowiązków przez sześć tysięcy funkcjonariuszy, którzy obecnie tego potrzebują.

Poczynając od Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Warszawie, który istnieje już od niemal siedmiu dekad i był odpowiedzialny za kształcenie personelu tej formacji, uczelnia przechodziła serię transformacji. Została najpierw przekształcona w Wyższą Szkołę Kryminologii i Penitencjarystyki, a następnie w Szkołę Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości, aby ostatecznie przyjąć obecną nazwę Akademia Wymiaru Sprawiedliwości.

Zaledwie kilka dni temu, naukowcy związani z Akademią Wymiaru Sprawiedliwości publicznie wyrazili swoje niezadowolenie z obecnej sytuacji. Twierdzą, że uczelnia jest traktowana jako narzędzie polityczne, co jest niezgodne z jej pierwotnym celem i misją.