III Międzynarodowa Konferencja "Rola zielonych szpitali w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym" właśnie rozpoczęła się w Kaliszu

W mieście Kalisz odbywa się III Międzynarodowa Konferencja na temat „Rola zielonych szpitali w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym”. To dwudniowe forum, które swoje obrady prowadzi we wtorek i środę, gromadzi 30 prelegentów. Doświadczenia i wiedzę z zakresu wprowadzania proekologicznych rozwiązań w placówkach medycznych dzielą specjaliści z różnych krajów, między innymi z Polski, Danii, Hiszpanii, Niemiec, Belgii i Szwecji.

Za organizację konferencji odpowiada Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy pod Kaliszem. Szpital ten dołączył w 2022 roku do międzynarodowej społeczności Global Green and Healthy Hospitals, zrzeszającej już ponad 1450 członków na terenie 72 krajów.

Dyrektor szpitala Sławomir Wysocki podkreślił, że przykład placówki którą zarządza pokazuje, że działania proekologiczne nie muszą być kosztowne. Można je realizować w szpitalach, łącząc ochronę zdrowia pacjentów z ochroną środowiska. Wysocki stwierdził: „Udowodniliśmy, że każde działanie proekologiczne przynosi wymierne korzyści ekonomiczne, a przede wszystkim korzyści dla zdrowia”.

Jako dowód na swoje słowa, dyrektor podał przykład modernizacji kotłowni w Wolicy, gdzie stare kotły węglowo-koksowe zastąpiono nowymi, gazowymi. W wyniku tej zmiany roczny koszt utrzymania spadł z 500 tysięcy złotych do 110 tysięcy złotych, co stanowi niemal pięciokrotną redukcję.