Plan na piękny park na Tyńcu? Sprawdź!

Powstaną nowe tereny zielone w Kaliszu. Przyjęto plan zagospodarowania przestrzennego, który pozwoli na stworzenie pięknego parku w Tyńcu. Kaliscy radni jednogłośnie podjęli decyzję o uchwale, która pozwala na przystąpienie do sporządzenia takiego planu. W ramach tego mają powstać niezwykłe obiekty, a nieużytki mają stać się praktycznym obszarem dla mieszkańców.

Nieużytki z brzydkiego kaczątka, zamienią się w łabędzia

Nieużytki pomiędzy ulicami Żytnią, Braci Niemojowskich oraz rzeką Swerdnią już niedługo zamienić się mają z przemyślany i atrakcyjny park. Szesnastohektarowy teren należący do miasta, w części został objęty planem zagospodarowania terenów zielonych w Tyńcu. Pozostały fragment nie posiada jeszcze planu zagospodarowania. Założenia, które miały miejsce jakiś czas temu nie zrealizowały się, a jedynie udało się poszerzyć teren cmentarza. Jednak obecnie toczą się rozmowy, jakby teren ten miał już niedługo zamienić się w miejsce dostępne dla sportowców, spacerowiczów i innych mieszkańców. Według studium zagospodarowania pojawić się ma profesjonalna strefa sportowa oraz zabudowa usługowa.

Plan potrzebny od zaraz!

Jak podkreśla prezydent Krystian Kinastowski, plan pozwoli na ustalenie kierunku, w którym będą gospodarowane nieużytki. Dzięki niemu teren zostanie zagospodarowany prawidłowo, tak aby zaspokoić wszelkie potrzeby mieszkańców. W ramach planu zostanie ustalone przeznaczenie terenów, sposób zagospodarowania oraz warunki zabudowy, która się pojawi. Wszelkie działania bowiem muszą być zgodne z ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym oraz planowaniu nieużytków. Radni planują budowę miejsc pod sport i rekreację, ale również posadzenie bujnej roślinności, która będzie zdobić okolicę. Wydzielone zostaną również obszary pod cmentarze wybrane z obszaru terenów otwartych.

Warto jednak mieć na uwadze, że plany dotyczące Tyńca pojawiają się już od dawna, jednak do dnia dzisiejszego nie zostały zrealizowane, teraz ma być jednak inaczej. Mieszkańcy czekają, na symboliczną pierwszą wbitą łopatę.