Ogólnopolska pielgrzymka dla pracodawców i ich pracowników

Coroczną wędrówkę robotników do ogólnopolskiego sanktuarium św. Józefa w Kaliszu koordynuje Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Wielkopolska Południowa. Od 17 lat obok robotników uczestniczy w niej także Duszpasterstwo Pracodawców i Przedsiębiorców. Pielgrzymka ta odbywa się 1 maja każdego roku, zbiegając się z liturgicznym świętem św. Józefa Robotnika.

Biskup kaliski Damian Bryl przewodniczył Mszy św. w kaliskiej bazylice, a po Komunii św. zawierzył zarówno pracowników, jak i pracodawców św. Józefowi w Kaplicy Cudownego Obrazu św. Józefa.

Podczas wydarzenia minister Andrzej Dera podzielił się specjalnym listem od prezydenta Andrzeja Dudy do uczestników Ogólnopolskiej Pielgrzymki Pracowników i Pracodawców. Podobnie minister Marlena Maląg przekazała pielgrzymom przesłanie od premiera Mateusza Morawieckiego.

Trzeba raz jeszcze zrozumieć, że zatrudnienie nie służy wyłącznie zaspokojeniu podstawowych potrzeb życiowych. Jego celem jest także kształtowanie szacunku dla samego siebie, pomoc w ograniczaniu osobistych i zbiorowych interesów oraz tworzenie silnych więzi społecznych, które stanowią fundament dobrze funkcjonującego społeczeństwa” – napisał premier Mateusz Morawiecki.