Wsparcie finansowe dla strategii rozwoju lokalnego w powiecie kaliskim

Wicemarszałek Krzysztof Grabowski spotkał się w Starostwie Powiatowym w Kaliszu z przedstawicielami gmin i stowarzyszeń z powiatu kaliskiego, aby podpisać umowy dotyczące wsparcia finansowego dla operacji realizowanych w ramach strategii rozwoju lokalnego. Spotkanie odbyło się 2 czerwca i uczestniczył w nim również starosta Krzysztof Nosal.

Podpisane umowy dotyczą dofinansowania działań w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Wicemarszałek i starosta podkreślali znaczenie tej kwoty wynoszącej 600 tysięcy złotych oraz zaangażowanie organizacji społecznych, co daje mieszkańcom możliwość realizacji własnych pomysłów. Krzysztof Nosal wyraził swoje uznanie dla inicjatywy, która pozwala na rozwój lokalnych społeczności.

Wnioski o dofinansowanie były przyjmowane przez Stowarzyszenie „LGD 7 – Kraina Nocy i Dni”, które zorganizowało naborów wniosków. Łącznie podpisano 5 umów, dzięki którym na realizację projektów trafi ponad 600 tysięcy złotych. Środki pochodzą z Unii Europejskiej, co wzbudzało zadowolenie Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego, Krzysztofa Grabowskiego. Podkreślał on, że cieszy się z faktu, iż fundusze z poprzedniej perspektywy unijnej są nadal wykorzystywane na rzecz lokalnych społeczności.