Oddział Kardiologiczny w Kaliszu z nowoczesnym sprzętem dla pacjentów

Oddział Kardiologiczny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu może teraz korzystać z trzech nowych, fabrycznie świeżych i zaawansowanych technologicznie defibrylatorów. Defibrylatory te są niezbędne w sytuacjach krytycznych, gdy potrzebne jest przywrócenie prawidłowego rytmu serca podczas migotania komór czy też reanimacja serca w przypadku zatrzymania akcji tego organu.

Szpital w Kaliszu poinformował, że nowe urządzenia, które nabyli dla oddziału kardiologii to defibrylatory kliniczne o wielorakich funkcjach, wyposażone w duży ekran. Dzięki temu, medycy mają możliwość monitorowania najważniejszych parametrów życiowych pacjenta, takich jak elektrokardiogram (EKG), ciśnienie tętnicze czy poziom saturacji.

Zakup tych nowoczesnych urządzeń został sfinansowany ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Łączny koszt trzech defibrylatorów wyniósł 63 180 złotych.