Szkolenie dla organizacji pozarządowych w Kaliszu – zasady tworzenia ofert publicznych

Centrum Organizacji Pozarządowych w Kaliszu pragnie poinformować, że 7 grudnia aktualnego roku, w godzinach od 15.00 do 20.00, przewiduje zorganizowanie szkolenia. Wydarzenie to zostanie przeprowadzone w pomieszczeniach Centrum mieszczących się przy ulicy Babina 1. Temat szkolenia to „Zasady tworzenia ofert realizacji zadań publicznych w trybie konkursowym i pozakonkursowym, urozmaicone elementami warsztatowymi”.

Szkolenie jest skierowane do kaliskich organizacji pozarządowych i ma na celu rozwinięcie ich umiejętności. Udział w nim jest zupełnie bezpłatny. Celem spotkania jest przekazanie najistotniejszych informacji dotyczących prawidłowego przygotowywania ofert realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe z Kalisza. Dodatkowo, organizacje te będą mogły ubiegać się o dotację z budżetu Miasta. Szkolenie będzie składało się z części teoretycznej oraz praktycznej.

Chęci uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić poprzez wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 5 grudnia bieżącego roku. Formularz można dostarczyć osobiście do siedziby Centrum Organizacji Pozarządowych, mieszczącej się pod adresem ul. Babina 1. Liczba miejsc jest ograniczona, a o udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Całość informacji na temat szkolenia jest dostępna pod numerem telefonu 797 702 486. Można tam uzyskać odpowiedzi na swoje pytania od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.