Policja w Kaliszu zwraca uwagę na bezpieczeństwo pieszych i kierowców podczas weekendowych działań kontrolnych

Przed nadejściem weekendu, funkcjonariusze Policji w Kaliszu przystąpili do realizacji działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa dla niechronionych uczestników ruchu drogowego. W trakcie tych operacji, siły porządkowe nie tylko skupiały się na wykroczeniach popełnianych przez pieszych, ale również obserwowały zachowanie kierowców w stosunku do nich. Wszystko to zaowocowało wykryciem niemal 150 różnorodnych wykroczeń.

Szczególny nacisk położono na monitorowanie miejsc, które zazwyczaj są uznawane za szczególnie niebezpieczne dla pieszych. W efekcie działań mundurowych, odkryto łącznie 148 wykroczeń, które zostały popełnione zarówno przez pieszych, jak i osoby za kierownicą pojazdów. Jak poinformowała podkomisarz Anna Jaworska-Wojnicz, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu, większość z ujawnionych wykroczeń – dokładnie 63 – została popełniona przez pieszych, którzy naruszyli przepisy dotyczące prawidłowego przechodzenia przez jezdnię.

Podczas akcji policjanci zarejestrowali również 25 przypadków naruszenia przepisów dotyczących prędkości przez kierowców w miejscach, w których znajdują się przejścia dla pieszych. Stwierdzili także 8 wykroczeń popełnionych przez kierujących w stosunku do pieszych oraz 11 wykroczeń popełnionych przez rowerzystów, którzy nieprawidłowo poruszali się po chodnikach lub przejściach dla pieszych.

Na podstawie ujawnionych naruszeń, funkcjonariusze stosowali zarówno pouczenia, jak i nakładali mandaty karne. Policjanci przypominali o obowiązkach spoczywających na pieszych i rowerzystach jako uczestnikach ruchu drogowego, podkreślając, że przepisy dotyczące zachowania kierowców nie zwalniają pieszych z obowiązku zachowania szczególnej ostrożności przy wchodzeniu na jezdnię i przechodzeniu przez nią.