Wielkopolska w okresie 2014-2020 zainwestowała 240 mln euro w rozwój obszarów wiejskich

Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego, poinformował podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Kaliszu o znaczącej sumie 240 milionów euro, jaką Wielkopolska przeznaczyła na inwestycje na obszarach wiejskich w latach 2014-2020. Grabowski jest odpowiedzialny za nadzorowanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w samorządzie województwa wielkopolskiego, z którego środki były wypłacane jako dotacje z Unii Europejskiej.

Podczas konferencji przekazał szczegółowe informacje o charakterze projektów i inwestycji, które zostały zrealizowane dzięki pozyskanym funduszom. Wykorzystując dostępne 240 milionów euro, Wielkopolska zdołała sfinansować budowę 390 kilometrów dróg, 180 kilometrów sieci wodociągowej oraz 340 kilometrów sieci kanalizacyjnej. Ponadto, udało się wybudować 1500 przydomowych oczyszczalni ścieków, stworzyć 14 targowisk oraz odnowić 16 zabytkowych obiektów budowlanych. Wśród realizowanych projektów znalazło się także 69 obiektów kulturalnych. Z pozyskanych funduszy stworzono 2 tysiące miejsc pracy.

Grabowski podkreślił, że powiat kaliski otrzymał z unijnych dotacji ponad 72 miliony złotych. Ze wskazanej kwoty, na budowę i modernizację ponad 69 kilometrów dróg lokalnych przeznaczono 29 milionów złotych. Poza tym wybudowano również 23 kilometry sieci wodociągowej oraz 37 kilometrów sieci kanalizacyjnej.