Zapomniana rzeka Prosna w Kaliszu – plany na ożywienie i inwestycje

Debata na temat stanu rzeki Prosny w Kaliszu oraz potencjalnych inwestycji, które mogłyby przyczynić się do jej ożywienia, była głównym tematem dyskusji między Krzysztofem Grabowskim, Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego, a Szymonem Wdowczykiem, Dyrektorem Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Oboje przedstawili swoje pomysły na wykorzystanie rzeki dla rozwoju gospodarki wodnej w regionie.

Prowadzone są różnorodne działania w całej Wielkopolsce związane z budową zbiorników wodnych i konserwacją rzek. Przykładem może być sytuacja w północnej Wielkopolsce, zwłaszcza w obszarze Noteci i międzynarodowej drogi wodnej E70. Szczególne naciski kładzione są tam na rozwój infrastruktury przybrzeżnej. To skłoniło ich do podjęcia dyskusji na temat rzeki Prosny, która jak twierdzi Krzysztof Grabowski jest często zapomniana. Zdaniem Wicemarszałka, niektóre osoby mogą nawet preferować, aby Prosna nie przepływała przez Kalisz. Wskazał na inne miasta, takie jak Toruń czy Poznań, które skupiają swoje działania infrastrukturalne wokół rzek, i zasugerował, aby Kalisz poszedł w ich ślady.

Grabowski podkreślił również wartość rzeki Prosny, opisując ją jako piękne źródło różnorodności ekologicznej. Zwrócił uwagę, że rzeka powinna być doceniana za więcej niż tylko jej potencjalne zagrożenia powodziowe czy zanieczyszczenia.

Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego poinformował, że Samorząd Województwa już przeznaczył 26 mln zł na wsparcie spółek wodnych, co pokazuje ich zaangażowanie w poprawę stanu rzek w regionie.

Szymon Wdowczyk, Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wyraził swoje osobiste zainteresowanie tematem. Przez wiele lat angażował się w kwestie związane z gospodarką wodną jako przewodniczący ogólnopolskiego dorzecza odry oraz członek zespołu międzynarodowej drogi wodnej E70. Wyraził swoje rozczarowanie biernością Kalisza w zakresie turystyki i ochrony przyrody wzdłuż Prosny. Wyraził nadzieję na zmianę tej sytuacji.