Kontrowersje wokół działania komisji rewizyjnej i zamówień publicznych w Kaliskiej polityce

W ostatnim czasie, scenę polityczną miasta Kalisz poruszyły spory, które dotyczą funkcjonowania komisji rewizyjnej oraz kwestii związanych z zamówieniami publicznymi. Dariusz Grodziński, radny reprezentujący Koalicję Obywatelską, podczas konferencji prasowej wyrażał swoje niezadowolenie z decyzji podejmowanych przez obecnie rządzącą koalicję. Zarzucał im próbę utrudnienia efektywnego działania komisji rewizyjnej działającej przy Radzie Miasta.

Grodziński podkreślił, że zgodnie z przyjętymi normami samorządowymi, to opozycja powinna zarządzać komisją rewizyjną. Mimo, że formalnie jest to rola KO, w praktyce większość członków komisji stanowi koalicja rządząca. Według radnego, taki stan rzeczy może prowadzić do „dezaktywacji” komisji i uniemożliwiać jej realne działanie. Jako dowód na takie podejrzenia, Grodziński przypomniał o odrzuceniu propozycji przeprowadzenia kontroli w kancelarii prezydenta miasta oraz nadzoru nad wydatkami na działania wizerunkowe prezydenta podczas kampanii wyborczej.

Radny Grodziński przywołał również inne propozycje kontroli, które spotkały się z oporem większości rządzącej. Poza kontrolą kancelarii prezydenta, propozycje te dotyczyły monitoringu działań służb miejskich w odniesieniu do nielegalnych reklam wyborczych oraz zamówień publicznych, które miasto i jednostki miejskie udzielają spółdzielni Zielony Kalisz.

Grodziński zauważył, że spółdzielnia Zielony Kalisz utrzymuje bliskie relacje z władzami miasta. Radni KO przedstawili szereg zarzutów dotyczących nieprawidłowości w udzielaniu zamówień publicznych przez tę fundację i zgłosili sprawę do prokuratury. Jak mówił radny, Prokuratura Rejonowa w Kaliszu rozpoczęła już śledztwo dotyczące przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez dyrekcję MZBM oraz prezydenta miasta, co według Grodzińskiego potwierdza zasadność wnioskowanych kontroli.