Ogólnopolska Konferencja Naukowa w Uniwersytecie Kaliskim o roli państwa i ochronie interesów Skarbu Państwa w gospodarce

W dniu 17 czerwca 2024 r. w ramach działalności Instytutu Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Kaliskiego miało miejsce istotne wydarzenie na skalę krajową – Ogólnopolska Konferencja Naukowa o tematyce „Rola państwa i ochrona interesów Skarbu Państwa w gospodarce”. Udało się ją zorganizować dzięki współpracy z Instytutem Nauk Prawnych tej samej uczelni.

Ceremonię otwarcia konferencji poprowadził rektor tej renomowanej placówki edukacyjnej, prof. Andrzej Wojtyła. Goście mieli możliwość wysłuchania interesujących wystąpień, które dotyczyły m.in. funkcjonowania Prokuratorii Generalnej w kontekście ochrony interesów Skarbu Państwa. Ponadto, prawnicy praktycy przedstawili regulacje prawne dotyczące sfery biznesu, gospodarki a także mediacji służących ochronie własności intelektualnej.

Wśród licznie zgromadzonych gości nie zabrakło naukowców, jak również studentów pierwszego roku studiów prawniczych na Uniwersytecie Kaliskim.

Pierwsza część panelu, którego moderatorem był prof. dr hab. Tadeusz Gadkowski, rozpoczęła się od prezentacji prof. dr hab. Andrzeja Powałowskiego z Uniwersytetu Kaliskiego na temat prawa w biznesie. Następnie prof. dr hab. Marek Szewczyk omówił aspekt konstytucyjności regulacji prawnych w kontekście wyceny nieruchomości. Mariusz Haładyj, Prezes Prokuratorii Generalnej RP, w swoim wystąpieniu skoncentrował się na roli i zadaniach Prokuratorii Generalnej w ochronie interesów Skarbu Państwa. Panel zakończył się dyskusją, podczas której uczestnicy mieli okazję do zadawania pytań i wymiany poglądów na poruszane tematy.