Próba przekupienia kaliskich pograniczników

Kaliska Straż Graniczna zatrzymała obywatela Litwy, który próbował wręczyć im 200 euro łapówki. Zatrzymany mężczyzna był poszukiwany na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania. Funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Kaliszu znaleźli u zatrzymanego podrobione litewskie i duńskie prawa jazdy.

Szczegóły kontroli

W ramach kontroli przeprowadzanej na autostradzie A2 przez funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej w Kaliszu doszło do zatrzymania auta osobowego, które prowadził 43-letni obywatel Litwy. Kontrola dokumentów wykazała, że mężczyzna jest poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania. Co więcej, funkcjonariusze Straży Granicznej zauważyli, że cudzoziemiec przedstawił im podrobione litewskie prawo jazdy. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez mjr Joannę Konieczniak, rzecznika prasowego Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, Litwin próbował przekupić funkcjonariuszy.

Zatrzymanie Litwina

Przedstawione przez Litwina prawo jazdy zostało sprawdzone przez Punkt Kontaktowy w Budzisku. W ramach przeprowadzonej tam procedury ustalono, że mężczyźnie nigdy nie zostało wydane prawo jazdy. Po wyjściu na jaw tych faktów cudzoziemiec próbował wręczyć kontrolerom 200 euro, aby tym samym wymóc na funkcjonariuszach odstąpienie od wykonywania czynności służbowych. W ten sposób chciał uzyskać możliwość dalszej jazdy. Czynności te spowodowały zatrzymanie mężczyzny.

Co może czekać zatrzymanego?

Podczas przeszukania bagażu Litwina, odkryto duńskie prawo jazdy, które w systemie informatycznym figurowało jako utracone. Dokument ten został zatrzymany, a w późniejszym czasie przekazany zostanie duńskiemu przedstawicielstwu dyplomatycznemu w Polsce. Litwin został ukarany mandatem karnym za prowadzenie pojazdu bez posiadania odpowiednich uprawnień. W związku z posłużeniem się podrobionym prawem jazdy oraz próbą wręczenia funkcjonariuszowi Straży Granicznej Korzyści majątkowe zostało wszczęte postępowanie przygotowawcze. W toku postępowania uwzględnione zostanie również to, że na mężczyźnie ciąży Europejski Nakaz Aresztowania.

1 komentarz

  1. Trzeba docenić kaliskich pograniczników za profesjonalizm. Nie jeden nie oparł by się pokusie wzięcia łapówki.

Komentarze wyłączone.