Kaliska szkoła podejmie współpracę z ekonomistami

Agnieszka Korotczuk, szefowa ZSE w Kaliszu, zawarła porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce – Oddział Wielkopolski z siedzibą w Poznaniu, reprezentowanym przez wiceprezesa zarządu dr. Marka Cieślaka, dyrektora biura Stowarzyszenia Mariusza Noworyta, wraz ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce – Oddział Kaliski, reprezentowanym przez prezesa zarządu Andrzeja Urbaniaka i członka zarządu dr Annę Matuszewską, która jest jednocześnie profesorem Akademii im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu.

– To wyjątkowe partnerstwo stwarza wiele możliwości dla naszej placówki, z korzyścią nie tylko dla uczniów realizujących karierę w zawodzie technika rachunkowości, ale także dla samych pedagogów. Stowarzyszenie zapewni specjalistyczne wsparcie w zakresie rachunkowości dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz zorganizuje programy edukacyjne z zakresu rachunkowości, prawa podatkowego i przedmiotów pokrewnych. Dodatkowo nauczyciele przedmiotów zawodowych mogą skorzystać z różnych wykładów mających na celu poszerzenie ich wiedzy z zakresu rachunkowości – wyjaśnia dyrektor Agnieszka Korotczuk.