Obchodziliśmy dzień strażaka w Kaliszu

Podczas uroczystości Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Arkadiusz Przybyła, Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Robert Natunewicz oraz Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu st. bryg. Tomasz Polak wręczyli strażakom odznaczenia i stopnie służbowe.

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Andrzej Bartkowiak wręczył dyplomy uznania za wyróżniającą postawę i szczególne osiągnięcia w wykonywaniu obowiązków służbowych. Prezydent Miasta Kalisza wręczył wyróżnienia zasłużonym strażakom z terenu miasta. Ponadto Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej przyznał nagrodę pieniężną dla jednego funkcjonariusza KM PSP w Kaliszu za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych w Dniu Strażaka.

W uroczystości udział wzięli m.in. bryg. Arkadiusz Przybyła, Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Prezydent Miasta Kalisza Krystian Kinastowski, Przewodniczący Rady Miejskiej Kalisza Tadeusz Skarżyński, Starosta Kaliski Krzysztof Nosal oraz delegacje parlamentarzystów, wójtów, burmistrzów i komendantów gminnych OSP z terenu powiatu kaliskiego. Szacowni goście podziękowali wszystkim funkcjonariuszom, pracownikom i strażakom za niezłomne oddanie służbie i trud włożony w realizację zadań.